Plant Transcription factor database - CTBE
version: 3.0

Populus trichocarpa Transcription Factor Database


>418537 [Populus trichocarpa]  gw1.VI.2910.1 transcript sequence BLAST
ATGAGAGAGGATGATTCAAATTGGTTTTCAAGATGGGAAGAAGAGCTTCCTTCACTTGAAGAACTGATGCCTTTATCACA
AACCCTAATCACTCCTGATCTTGCTCTTGCTTTTGATATTACAAACCCCAGTAATACCACCACCACCACCACTACTAATA
ACCATAACTCTTCTCTCCATCAAAATCAGCCTTTACCACCTCCCCCACCACCACCGGCTGCGGTTTCTCCAACCCCAACT
AATCCATTGGCCTCACCACAGCCTAATTCAGGGGACTTTGCTGCGGATTCTAGTGAATTAGGCTCAGGTGCAGCAGGAGA
TGAGCCAAGAACCCTTAAAAGGCCAAGGCTTGTTTGGACTCCGCAGCTTCATAAGAGGTTTGTGGATGCTGTGGCACATT
TAGGGATCAAGAATGCCGTCCCTAAGACAATAATGCAGTTAATGAATGTAGATGGGTTGACTAGAGAGAATGTTGCAAGT
CATTTGCAAAAATATAGGCTTTATTTGAAAAGAATGCAGGGTTTGTCCTCTGGTGGTGGTGGTAATGGTACTGGTGGTGG
AGGTGGACTCACTGGTGGTACTGATGCTGCTACGGATCATTTGTTTGCAAGTTCTCCCGTGCCAGCGCATTTTCTGCATC
CA