Plant Transcription factor database - CTBE
version: 3.0

Physcomitrella patens Transcription Factor Database


>25200 [Physcomitrella patens]  gw1.27.80.1 transcript sequence BLAST
GATGATGACCAAGTGTCCGATTGGACGAAAGGGCTTCCTACAAGCGAAGAGCTTACACCTTTGTCACATACCTTAATATC
TCGAATACTGGCAAGTGCCTTTAGAATAAAACATGAAGAACCAATGACAGAAGAAGATGTTCGGAGAGAATCTCAGGCTA
CCATTCACAATCTCTTCAAGCAAAAGCCCATTCCATCCTTTGATGCATTTCCAGCTTTTCAAGAACATGATGACGCTGGT
AAGGTGCCAGAGAGTTCGTATGGTGGCCCGAGAGAAGACGAAAGTAGCAGAGGAGGAGGGTCTACAGACTTCGGGCGAAA
GATGGCAGATTTTGAGCTGGAGGATGCTAATTCCGCAGGAGGGCTTATGAACAGCAACGACGAGCCCCTCAAAAGGGCAC
GGCTTGTTTGGACTCCCCAGCTGCATAAACGATTTGTGGAAGCGGTTGGACATCTGGGGATTAAGAATGCAGTGCCTAAG
ACAATTATGCAGCTGATGAATGTAGAGGGCTTGACCCGGGAAAATGTGGCGTCTCATCTCCAGAAGTATCGGCTGTATCT
CAAGCGTATGCAGGGCCTTTCTAATGATGGGCCATCGGCGTCAGATCACCTCTTCGCTTCGATGCCTTTGCCTCCT