Plant Transcription factor database - CTBE
version: 3.0

Arabidopsis thaliana Transcription Factor Database


>AT3G04030.1 [Arabidopsis thaliana]  myb family transcription factor  transcript sequence BLAST
GAGAAAAATATAAAGCACAAGTAAGCAAAAGCAGCAAAAACATCTTCCTTAGTTTTTGGAGTTTACTCTCTTGGAACTTC
TGAGAGAAGCAAATTAGATTTAAACTTACAGTTGCACAGACTTTATGTATTACCAAAACCAGCACCAAGGAAAGAACATC
CTCTCATCTTCAAGAATGCATATAACTTCTGAAAGGCATCCATTCCTTAGAGGGAATAGTCCAGGTGATTCTGGACTTAT
CCTATCAACCGATGCAAAGCCACGCCTAAAATGGACTCCAGATCTTCATGAGAGATTCATTGAAGCAGTCAATCAACTCG
GTGGAGCAGATAAAGCTACTCCTAAGACAATCATGAAAGTCATGGGGATTCCAGGCCTTACCTTATACCATCTCAAAAGT
CATCTTCAGAAATACAGGCTGAGCAAGAATCTCAACGGACAAGCTAACAACAGCTTCAACAAAATAGGTATAATGACCAT
GATGGAAGAAAAGACTCCTGATGCAGACGAAATTCAAAGCGAGAATTTAAGCATTGGACCACAGCCAAACAAGAATTCAC
CAATAGGTGAAGCACTGCAAATGCAAATAGAGGTCCAAAGAAGGCTTCATGAGCAACTTGAGCTTAGGATAGAGGCTCAA
GGGAAGTACCTGCAATCGGTTTTGGAGAAAGCACAAGAGACTCTTGGAAGACAGAACCTCGGTGCAGCTGGGATCGAAGC
TGCCAAAGTTCAACTCTCGGAACTAGTATCTAAAGTATCAGCAGAGTACCCAAACTCTAGTTTCCTAGAACCAAAAGAAC
TTCAAAACCTATGCTCACAACAGATGCAAACAAACTATCCACCTGATTGCTCTCTTGAAAGTTGCCTGACCTCAAGCGAG
GGAACGCAGAAAAACTCGAAAATGCTAGAGAACAACAGATTAGGACTAAGAACGTATATTGGTGATTCAACATCGGAGCA
GAAAGAGATTATGGAAGAACCATTGTTCCAAAGAATGGAGCTCACATGGACAGAAGGTCTAAGAGGGAATCCATATCTTT
CAACAATGGTGAGTGAAGCAGAACAAAGAATCTCATATTCAGAAAGAAGTCCAGGTAGATTATCAATAGGAGTAGGATTG
CACGGACACAAAAGCCAACATCAACAAGGCAACAATGAGGATCATAAGCTTGAAACACGAAACCGGAAAGGCATGGATTC
AACAACAGAGCTAGATCTCAACACACATGTTGAAAACTATTGTACAACGCGTACGAAACAGTTCGACTTGAATGGTTTCA
GCTGGAACTGAGAATAGATTAACCAAAAAGTTAAAAGAGAGTTTCAATC